Paikuse Spordikeskuse põhimäärus on leitav sellelt aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/425102014030